Related Pages

Search New England Tech:

ESL Bridge Program - Vietnamese

Đại học Công nghệ New England hơn 75 năm qua

Thông báo Chương trình Cầu nối ESL Mới

Chương trình Cầu nối ESL mới tại Viện Công nghệ New England (NEIT) nhằm giúp cho các sinh viên đạt được các kỹ năng Anh ngữ cần thiết để bắt đầu trình độ cao đẳng ở một trong các chương trình 50+ cao đẳng, chương trình lấy bằng cử nhân và thạc sỹ của chúng tôi.

Việc ghi danh vào Chương trình Cầu nối ESL được đưa ra* như sau:

Cấp độ I Tháng 3 năm 2017 TOEFL 63-65 IELTS 5.0
Cấp độ I & II Tháng 7 năm 2017 TOEFL 66-71 IELTS 5.5
Cấp độ I, II & III Tháng  10 năm 2017 TOEFL 72-77 IELTS 6.0

Học viên tham gia vào Chương trình Cầu nối ESL sẽ nhận được:

  • Đối xử bình đẳng như sinh viên chính thức của NEIT**
  • 16 giờ gặp gỡ tại lớp học mỗi tuần
  • 32 giờ phát triển ngôn ngữ mỗi tuần
  • Các dịch vụ hỗ trợ mở rộng đối với những sinh viên quốc tế và không nói tiếng Anh
  • Ngoài chương trình ESL, còn có một khóa đào tạo chung về Toán, tiếng Anh hoặc Khoa học miễn phí
     

Chi phí của chương trình: 3.700 USD cho 10 tuần trong 3 tháng

NEIT chào đón các sinh viên từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau.Với việc phát động Chương trình Cầu nối ESL của chúng tôi, lượng học viên của chúng tôi sẽ ngày càng tăng lên!  Chúng tôi có hàng nghìn sinh viên đến từ hơn 30 quốc gia và các sắc tộc khác nhau.  Văn phòng Ghi danh của chúng tôi rất mong được hỗ trợ các bạn phát triển các mục tiêu học tập của mình.  Bắt đầu nộp đơn trực tuyến tại:  https://www.neit.edu/Apply hoặc https://www.neit.edu/Admissions/International-Students(đối với các sinh viên quốc tế)

Nền Giáo dục Chi phí rẻ tại Mỹ: Học phí của NEIT là thấp nhất trong số các trường cao đẳng tư cho các chương trình lấy bằng cao đẳng và cử nhân tại Rhode Island. Luôn có sẵn các lựa chọn nhà ở giá phải chăng gần các trường học.  Vào tháng 10 năm 2017, khu nhà ở đầu tiên của chúng tôi sẽ được khánh thành.

Nhà ở và Giao thông: Đối với những sinh viên bắt đầu khóa học năm 2016, luôn có sẵn nhà ở ngoài trường học cũng như giao thông giữa các trường học. NEIT sẽ hỗ trợ cho những sinh viên nhằm đáp ứng các nhu cầu về nhà ở và giao thông của sinh viên.


* Trường Cao đẳng có quyền thay đổi, mà không cần thông báo trước, bất kỳ thông tin đã công bố nào bao gồm mức học phí hoặc lệ phí, đề nghị khóa học, các chương trình nghiên cứu, các yêu cầu ghi danh, đăng ký và tốt nghiệp, lịch học và các quy định, và có quyền thay đổi các quy định bất kỳ nào khác liên quan đến tập thể sinh viên. Mặc dù nhà trường đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của tài liệu này, các nội dung chính của tài liệu cần phải thay đổi mà không cần thông báo trước.

**NEIT không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc tịch, giới tính, sự tàn tật hoặc tuổi tác trong các chương trình và hoạt động của mình.

Tờ bướm quảng cáo ở định dạng PDF

 

Bản quyền©2016 của Viện Công nghệ New England. Bảo lưu mọi quyền.

COPYRIGHT © 2021, NEW ENGLAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY